1 Tawarikh 3

1- 3Aneuëk-aneuëk agam Nabi Daud nyang lahé di Hebron, meunurot urotan umu jih na kheueh: Amnon & -- & mak jih nan Ahinoam ureuëng Yizreel Daniel & -- & mak jih nan Abigail ureuëng Karmel Absalom & -- & mak jih nan Maakha putroe Talmai raja di nanggroe Gesur Adonia & -- & mak jih nan geuh Hagit Sefaca & -- & mak jih nan geuh Abital Yitream & -- & mak jih nan geuh Egla 4Ban nam droe aneuëk agam Nabi Daud nyan lahé di Hebron di teumpat Nabi Daud geumat keurajeuen 7,5 thon treb jih. Di Yerusalem Nabi Daud geumat peurintah na 33 thon treb jih, 5dan le that aneuëk agam gobnyan nyang lahé disinan. Deungon ureuëng binoe geuh nyang nan jih Batsyeba aneuëk Amiel, Nabi Daud na teuma 4 droe aneuëk agam nyang lahé di Yerusalem: Simea, Sobab, Natan dan Nabi Sulaiman. 6Na cit sikureueng droe aneuëk agam gobnyan nyang laén: Yibhar, Elisua, Elifelet, 7Nogah, Nefeg, Yafia, 8Elisama, Elyada, dan Elifelet. 9Seulaén awaknyan mantong na aneuëk-aneuëk agam Nabi Daud nyang laén nyang lahé nibak gundek-gundek geuh. Dan na cit sidroe aneuëk inong gobnyan nyang geuboh nan Tamar. 10- 14Silsilah Raja-raja Israel nibak Raja Nabi Sulaiman trok ubak Yosia na kheueh nyang teupeugah nyoe: Nabi Sulaiman, Rehabeam, Abiam, Asa, Yosafat, Yehoram, Ahazia, Yoas, Amazia, Uzia, Yotam, Ahas, Hizkia, Manasye, Amon dan Yosia. 15Yosia na teuma geumeu aneuëk peuet droe aneuëk agam: Yohanan, Yoyakim, Zedekia dan Yoahas. 16Yoyakim na teuma geumeu aneuëk dua droe aneuëk agam nyang geuboh nan Yoyakhin dan Zedekia. 17Nyoe kheueh keuturonan Raja Yoyakhin, raja nyang jidroeb lé ureuëng Babel. Aneuëk geuh nyang agam na 7 droe: Sealtiel, 18Malkhiram, Pedaya, Syenazar, Yekamya, Hosama dan Nedabya. 19Pedaya na teuma dua droe aneuëk agam: Zerubabel dan Simei. Zerubabel na teuma dua droe aneuëk agam: Mesulam dan Hananya, dan sidroe aneuëk inong nyang geuboh nan Selomit. 20Na lom limong droe aneuëk agam: Hasuba, Ohel, Berekhya, Hasaja dan Yusab-Hesed. 21Hananya na teuma geumeu aneuëk dua droe aneuëk agam: Pelaca dan Yesaya. Yesaya na kheueh bapak si Refaya, Refaya bapak si Arnan, Arnan bapak Obaja, dan Obaja bapak Sekanya. 22Sekanya na teuma jimeu aneuëk sidroe aneuëk agam nyang geuboh nan Semaya, dan Semaya na teuma geumeu aneuëk limong droe aneuëk agam nyang jiboh nan Hatus, Yigal, Bariah, Nearya dan Safat. 23Aneuëk agam Nearya na teuma lhée droe: Elyoënai, Hizkia dan Azrikam. 24Elyoënai na teuma jimeu aneuëk tujoh droe aneuëk agam: Hodawya, Elyasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya dan Anani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\