1 TIMOTHI 3

1Phung dah uhshe soeu dvyuk bweh mes soeu ka gis thank dah muh lyis o mes soeu nghuot ge dah dang gas jyoeng dang nghuot. 2Phung lhyi uhshe dah soeu ka yobos ma bos soeu, yhensain nyhiq dvyuk kyingh bos soeu, zaih soeu, vsainnyang gungs lyis joeu soeu, cho jeis lyis yoeuh las kang dwis soeu, boengh mes daih soeu, seq jyauh das vlho chi soeu nghuot chah. 3Yhei ma shuk, ma bat, ehnyet noeuh nhamp las nyens nyens tap tap nghuot chah. Nyang gas ngwis nyoq ma noq soeu nghuot chah. 4Vsainnyang yhen lhyi vlhomuh yoh guon las, vsainnyang lo jens lyis domsyos gyo zis yah phauh nyang zis xauh kham shoq yoh kuot soeu nghuot chah. 5Dius dvyuk gas vsainnyang yhen lhyi ma seq shwih nghuot lyis gas, Mangso dah phung lhyi loqzamh khasoeh yoh zwi das lah? 6Nyang gas phung dius vsaiq bweh los soeu eq ma nghuot goeus jungh, nyang gas khwank ehnyet bos los las yius Satan lyis teh dang thang thyet zis ma xauh bas jungh, hau lomsjingh cho mha nhaiqbos chah. 7Nyang gas jwangh las yobos huon zis ma xauh, yius dah lhyik mas ma nyih bas jungh, phung nghe pheh bang phauh nyang kham soeu eq nghuot chah. 8Phung thuk jens eq dan las wotwu gis bang nghuot chah. Lhyo kuq soeu, zvbiq shuk lais soeu, ngwis nyonsdot soeu ma gis nghuot. 9Mangso yah Chixoeuq toh goeus dah lomsjingh cho jyoeng cho lhyi shangkyei dah sohseq ehnyet yah lhom yoeus las zwi zains toh bang nghuot chah. 10Nyamoq gas cangxeih lyis kyink zis xauh las, yobos huon dais ma bos lyis gas phung thuk muh wons bas jungh. 11Nyamoq dah yhensain nyhiq jens eq wotwu gis bang nghuot las, loeus ma mus, zaih lha cho khvt khanghmuh mas lomluk bang nghuot chah. 12Phung thuk gas yhensain nyhiq dvyuk kyingh yoh soeu nghuot las, vsainnyang yhen yahge lo jens lyis gis gis yoh guon soeu nghuot chah. 13Vsainnyang dah muh lyis vlhomuh wons wuq dah phung thuk gas nyah xiklyis gis dah nyoqnho ngelang yoh las Khristu Yesu mas nyamoq dah lomsjingh cho mha womh dah ehnyet yah yoh taiq kyoh. 14Ngos nvng lyis haih maussauh lhaih nyeis uhlyis nah jyank mas ma nyangh lyis yoh jweh das oen nghamhloms nyeis. 15Nghuot laus eq ngos lvnyap ma yoh jweh los lyis dwis nyeis Mangso dah phung ge, hau jyoeng cho lhyi thuk dah zains tsain nghuot dah Mangso dah yhenbang mas yang khasoeh teh dah wotwu chank chah cho yoh seq bas jungh oen haih maussauh lyis lhaih kat. 16Yah lomsnoq cho dah nghop toh zis gas kha iq kuhxing yvlyis hank eq ngoek chank ma bos zis gas o mha taiq toh zis yah dvyhangteh nghuot. Nyang gas cangsoeu gungs shoh yah thuq los zis yah dan soeu nghuot yvlyis Dyos yah Chixoeuq goeus, loeuswons bang eq nyang lyis nyvng goeus. Nyah cho dius nyau dvnganh lyis taiq kyoh goeus. Mungkvn gonh gas nyang lyis lomsjingh goeus. Housoeh nyang gas maukhung mha toqh kat zis xauh goeus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\