Efesonam 5:32

32Yus nu nangkamtaik aints nuwatnaikiatnun pachis nunaka timiayi. Tura yaanchuikia nunaka nekaachminun wainiat, Yus wína nekamtikruau asamtai wisha tajarme: Ju chichamka Cristonu ainauti mash iruntrar kichik namangkea nunisrik pujuinaji taku tawai.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More