LUˇKA ̭ 20:21

21Aˬ yaw ̭ ma ̭ Yeˬsuˇ-ahˇ ehˇ-eu, "Saˬ laˬ-oˇ, nawˇ dawˇ coe ni ngehˬ-awˇ tmˇ-awˇ, dawˇ coe ni mehˬ-eu tsoˆ-eu tsawˇ haˬ meh lehˇ nga ma ̭ siˬ nya ma. Nawˇ tsawˇ haˬ zaˬ-euˬ myaˆ pyawˬ-ahˇ maˬ haw ni, Miˬyehˇ-euˬ nui k'ahˇ dawˇ coe ni mehˬ-eu meh.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More