1 JUTESALONIKI 1

1Paolo, ku Siluano, man Timoteo, ni kanisa mi Jutesaloniki i Mungu ma Wego man Rwoth Yesu Kristu: Bero iwu man kwiocwiny. 2Wamio foyofoc ni Mungu thiri thiri piwu ceke, ma wayero ko piwu i rwo mwa; 3ma wapoi ko areri kum tic mu i yioyic man tic mu i mer ma wumulu kudo ku twiocwiny mu mi genogen i Rwoth mwa ma Yesu Kristu, i wang’ Mungu mwa ku Wegwa; 4ma wang’eyo ko goyo nying’ mu, juwadwa ma jumer pa Mungu, 5maram lembanyong’a mwa ma juboth ko bino ko i beng’wu i lembe kende ngo, ento i tego bende, man i Tipo Maleng’, man i kwiocwiny ma dit; cil calu wung’eyo maram piwa ma wanyuthia ko iwu ni kumwu bedo ko. 6Man wudoko jupor mwa, ku pa Rwoth, wun ma wudaru jolo lembe i can ma dit, kud anyong’a mi Tipo Maleng’; 7ketho wudoko ni por ni dhanu ceke m’uyio i Makedoni ku i Akaya bende. 8Kum lembe pa Rwoth umeny kud i beng’wu, i Makedoni ku Akaya kende ngo, ento i kaka ceke yioyic mu ma yo ba Mungu yik tirr; ketho can yero gin moko kud unegwa. 9Kum joni giyero piwa gigi pi mondo mwa m’i beng’wu maram ebedo ko; man ke maram wulokru ko ni Mungu ku kum ayi gin m’acwia, kara wutim ni Mungu ma kwo mandha de, 10wukur Wode de m’ebiai i polo, m’eting’e ku kind ju m’utho, en e Yesu, m’ebodhowa ni kwinyo ma bibino.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\