2 JUTESALONIKI 1

1Paolo, ku Siluano, man Timoteo, ni kanisa mi Jutesaloniki i Mungu ma Wegwa man Rwoth Yesu Kristu; 2Bero iwu man kwiocwiny m’uai ba Mungu ma Wego man Rwoth Yesu Kristu. 3Emaku ya wami foyofoc ni Mungu thiri thiri piwu be, umego, cil calu ebedo adre, kum yioyic mu bemedre dit apila, man ke mer ma wumeru ko ku juwedu ceke sagre; 4ketho wan giwa walula i kumwu i kanisa pa Mungu kum twiocwiny ku yioyic mu i ragedo mu ceke man i ruvwa ma wuciro; 5m’e giranyutha ngbeng’ mi pokolembe ma pwe pa Mungu; kara jukwanwu ya wuromo ku ker pa Mungu, ma wuneno can pire bende: 6tek ebedo kumeno ya en e gin ma pwe ni Mungu ya ecul ruvwa ni ju m’unyayu ruvwa i kumwu, 7e iwu, wun ma jubenyayu ruvwa i kumwu, wayom wakudu, i nyuth pa Rwoth Yesu kud i polo ku malaika mi tego pare i mac m’uliel, 8m’eculo ko kwor ni ju m’ung’eyo Mungu ngo, man ni ju m’uworo lembanyong’a ma juboth ko pa Rwoth mwa Yesu ngo: 9ma gibisendri ku masendi, cil nyoth ma nja kud i wang’ Rwoth man kud i dwong’ mi tek pare, 10kan ebibino kara juyunge i jumaleng’ pare, man kara dhanu ceke ma giyio igi wang’ lii i kume (kum juyio lembatuca mwa iwu) i ceng’ maeno. 11Kum lembe nini wan bende warwo iwu thiri thiri, kara Mungu mwa kwan ya wuromo ku lwong’o mu, man eketh yeny ceke mi berocwiny, ku tic ceke mi yioyic de utimbre kakare, ku tego: 12kara nying Rwoth mwa ma Yesu dok dwong’ ni kumwu, wun ke ni kume, calku bero pa Mungu mwa man Rwoth Yesu Kristu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\