LEMBANYUTHA 15

1Man aneno giranyutha mange i polo, ma dit ku ma wang’u ijo, malaika abiro ma weg masendi abiro, m’udong’ cen, kum i igi kwinyo pa Mungu thum. 2Man aneno gin ma calu nam mi kieu m’ujebre ku mac: ku ju m’uloyo kum lembe mi yedi, man kum ayi pare, man kum wel nyinge, gicungo dhu nam mi kieu, man gi weg adungu pa Mungu. 3Man giwero wer pa Musa ma jamiru pa Mungu, ku wer pa Nyathi Rombo, giwacu kumae, Tic peri gi dwong’ ma wang’u ijo de, E Rwoth Mungu, ma Jategokpo; yo peri bedo pwe man audha de, in Ubimo mi nja. 4Ng’a ma lworo binege ngo, E Rwoth, ma k’ebiyungo nyingi de ngo? kum in i kendi e m’i leng’; kum thek ceke bibino man gibirwo i weng’i; kum tic peri mi bedopwe udaru nyuthre. 5E yo ng’ei gin maeni aneno, man hekalu mi hema mi lebatuca mi polo yabre: 6e malaika abiro ma gibedo ku masendi abiro giwok kud i hekalu, ma gironyo kidi ma pire tek, ma leng’ m’uriang’ni de, ma korgi bedo atwia ku foto mi mola ma kwar. 7Man ng’atu acel ma kind yedi ang’wen ma kwo umio ni malaika abiro tabu abiro mi mola ma kwar ma kwinyo pa Mungu pong’ i igi, en m’e kwo rondo ku rondo. 8Man hekalu pong’ ku yiro m’uai ba dwong’ pa Mungu, man ba tego pare; man ng’atu moko mbe ma copo mondo i hekalu, ma fodi masendi abiro mi malaika abiro ku thum ungo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\