2 Pedro 1:3

3Nquii Ty'o̱o̱ts'om, cantyja 'naaⁿ' najndeii na cwiluiiñê, mañequiaaⁿ na cwicandaaya cha'tso na macaⁿna' jaa cha nnda̱a̱ nnc'o̱o̱ⁿya jo nnoom ndo' cha nnda̱a̱ nlajomndyo̱ cantyja na cwiluiiñê. Mach'eeⁿ na ljo' nc'e nqueⁿ na maqueeⁿ'ñê 'o na jeeⁿ ndya' t'maⁿ cwiluiiñe ndo' mati ñequio cha'tso naya na t'maⁿ na mach'eeⁿ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More