Hechos 16:11

11Jo' chii tuo̱o̱yâ ts'om w'aandaa tsjoom Troas. Saandyeyuuyâ squia̱a̱yâ ndyuaaxeⁿncwe Samotracia. Teincoo cwiicheⁿ xuee saayâ squia̱a̱yâ tsjoom Neápolis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1253 Languages.

Learn More