Mateo 19:16

16Cwiicheⁿ xuee jndyotseicandyoo'ñe cwii ts'aⁿ na titquieeñe na m'aaⁿ Jesús. Tax'ee tsaⁿ'ñeeⁿ nnoom: —'U Maestro na ya ts'aⁿndyu', ¿aa waa cwii nnom na yati na tseixmaⁿya na cats'aa cha nnco'ño̱ⁿ na ticantycwii na wando̱'a?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More