Mateo 24:3

3Quia jo' saayâ ta na jndyu Olivos. Ndo' quia jnda̱ tacatyeeⁿ Jesús jo' jo' jâ nn'aⁿ na cwila'jomndyô̱ ñ'eⁿñê saantyjaa'â jom cha nnda̱a̱ nlana̱a̱ⁿyâ ñ'eⁿñê na ñencjo̱o̱yâ. L'uuyâ: —Catsu' nda̱a̱yâ cwaaⁿ nluii na nmeiiⁿ'. Ndo' ¿cwaaⁿ 'naaⁿ na nleitquioo' na m'mo̱ⁿna' na manndyo'nnda' ndo' na nntycwii tsjoomnancue?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More