Mateo 8:9

9Ee mati ja m'aaⁿya nacje 'naaⁿ nn'aⁿ na cwitsa̱'ntjom. Ndo' mati nnco̱ m'aⁿ sondaro na matsa̱'ntjo̱ⁿ. Quitsjo̱o̱ nnom cwii joona: “Cja' luaa'”, ndo' wjaa. Quitsjo̱o̱ nnom cwiicheⁿ: “Candyo' luaa”, ndo' ndyo. Quitsjo̱o̱ nnom cwii cwii moso 'naⁿya: “Catsa' ts'iaaⁿwaa'”, ndo' nts'aa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More