Apocalipsis 10:1

1Quia jo' nty'iaya cwiicheⁿ ángel na waa najndeii na tseixmaⁿ. Jndyocueeⁿ na jnaaⁿ cañoom'luee. Cha'waañê wandi' nchquiu ndo' ntyjaty'io catsuu tsoom'naⁿ' jo ts'om xqueeⁿ. Caxuee nnoom cha'cwijom ñe'quioom', ndo' nc'eeⁿ cha'cwijom ntsaachom na teincoo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More