Romanos 11:12

12Xeⁿ juu na jla'tjo̱o̱ndye nn'aⁿ judíos mañequiaana' na nlui'n'maaⁿndye nn'aⁿ tsjoomnancue ndo' juu na ticjaacañjoom' na l'ana seijndaa'ñena' na waa naya 'naaⁿ nn'aⁿ na nchii tsjaaⁿ joona, quia jo' juu xjeⁿ na nnc'ooquie'nnda'na cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om, cwanti t'maⁿti naya nntseixmaⁿna'.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More