1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 10:1

1Ámâ ândré rî mvá yî, nĩ ị̂sũ drẽ tã gólâ âʼdó ʼbá õjílã Yúdạ̃ yí kâ yî drí kậyị̂ Músạ̃ kâ ʼá rî. Ôvârí ʼdê trá sị́sị́ gólĩyî drí mbãrãsãsã ʼá, ãʼdô ró bê lạ́tị̂ âʼdálé gólĩyî drí nĩzó võ ãgângbêlẽ ʼásĩ. Gõʼdá Ôvârí câ lị̃mvû ândrê lãfâ kpá trá, ãʼdô ró bê gólĩyî drí lậvũzó ʼálâ sĩ ʼáʼá lé drị̃ ãzâ rî lésĩ rî ʼálâ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More