1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 10:11

11Tã gólĩyî ndrĩ rû ʼẽ ʼbá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí ʼdĩ ʼbá yî, ʼê rû ʼdĩ, ãʼdô ró bê ãmâ lị̃fị́ îmbálé. Tã âʼdó ʼbá gólĩyî drí ʼdĩ rî, íîgĩ búkũ ʼá ʼdĩ rî, ãʼdô ró bê ãmâ lị̃fị́ îmbálé, mã õzó kpá kô tã õnjí ãlô-ãlô ʼdĩ ʼẽê. Nĩ ị̂sũ kĩ, kậyị̂ ạ̃dũkũ ãngó nõ kâ rî trá ãnyî, tã-vó ãmákâ kĩzó.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More