1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 10:13

13Ãnî ndrĩ, nĩ ârî drẽ, gõʼdá õzõ Sãtánã õtírĩ ãnî sẽê tã õnjí ʼẽlé rî, gõʼdá nĩ nị̃ kpá tãndí ró kĩ, tã gólâ rĩ ʼbá ãnî ûjũlị́ ʼdĩ rî, rî kpá trá õjílã ãzâ ʼbá yî ûjũlị́ ĩtí. Tã ûjũ rî ʼdĩ âʼdó kô tã óʼdí ʼî. Ôvârí nị̃ tã ãníkâ trá. Gólâ âʼdô ãnî pãʼá, nyé õzõ gólâ drí ʼbãlé trá ãmâ drí rî kâtí. Gólâ âʼdô lạ́tị̂ njị̃ʼá ãnî drí fõzó tã ûjũ-ûjũ ʼdî ʼásĩ tã íyíkâ rî ʼẽlé ĩʼdî. Gólâ îcá kô tã ûjũ rî gógó ʼdĩ âyélé ãnî ʼẽlé gạ̃rạ̃ ãnî mbârâkã drị̃ị̂ sĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More