1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 10:16

16Nĩ ị̂sũ drẽ ngá gólâ fẽlé trá pãrãndã zẽlé rî tã lâ. Rû ậmû tãndí tãsĩ rî, õzõ mã ũmvû ngá trá ĩgã gólâ Ôvârí drí õrẽ fẽzó trá drị̃ lâ rî ʼá rî, ʼdĩî mã rî ʼdĩ ãwô-ĩtí ʼẽʼá Ôvârí drí Yésũ Krístõ rî õdrã tãsĩ. ʼDĩî mã rî ʼdĩ rû ậmúʼá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ rî õdrã bê. Gõʼdá ãmbãtã gólâ ãmâ drí rĩʼá nyãlâ rû ậmû tãndí Yésũ rî tã ị̂sũzó rî ʼá ʼdĩ, õzõ mã õnyâ trá rî, ʼdĩî mã rî rû ậmúʼá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ rî rúʼbạ́ ʼá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More