1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 10:2

2Ĩtí rî, ʼdẽʼdẽ mbãrãsãsã kâ gólĩyî drí sị́sị́ ʼdĩ ʼá gõʼdá kpá lậvũ-lậvũ lị̃mvû ândrê lãfâ cã ʼbá rị̃ ʼdî ʼásĩ rî, rĩʼá õzõ gólĩyî îbábátízãlé trá ʼdẽlé Músạ̃ vósĩ rî kâtí. Ĩtí rî, gõʼdá óʼbã gólĩyî ngá ãlô ró Músạ̃ bê, õzõ ãmâ ʼbãrẽ ngá ãlô ró Yésũ bê bãbãtízĩ sĩ rî kâtí.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More