1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 10:20

20Âʼdó kô ĩtí, tákõ tã má drí âtálé ʼdĩ ífí lâ kĩ, ngá gólâ fẽlé pãrãndã zẽlé ʼdĩ, ófẽé ʼdĩ kô Ôvârí pạ̃tị́ị̃ gólâ ûrú ʼálâ rî drí, ófẽ ʼdî ạ̃jú-ʼbá-ãzí Ôvârí kâ rî yî drí. Ĩtí rî, má lẽé kô ãnî drí âcálé ngá ãlô ró ạ̃jú-ʼbá-ãzí Ôvârí kâ rî ʼbá yí bê.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More