1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 10:23

23Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî rî ĩyî trá tã âtálé kĩ, yĩ ãâʼdô drị̃-bạ́lạ́yị̂ bê tã ndrĩ ʼẽzó õzõ ĩyî drí lẽlé rî kâtí. ʼDĩî rî tã pạ̃tị́ị̃ ʼî. Gõʼdá tã ndrĩ âʼdó kô tãndí ró ãmâ drí ʼẽlé. Ĩtí rî, tã ndrĩ ãmâ drí âʼdólé drị̃-bạ́lạ́yị̂ bê ʼẽrẽ lâ ʼá ʼdĩ yî, ãmbá võ lâ îcá kô ãmâ ãzí-ãzí yî pãlé nĩlí sị́sị́ ʼálâ tã lẽlẽ ĩyíkâ bê.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More