1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 10:28

28Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ ʼbá yî õsõ drị́-mbílí trá ãnî lị̃fị́ kĩ, ʼdĩî ãʼwá fẽlé trá pãrãndã zẽlé rî ĩʼdî rî, nĩ nyâ ãʼwá rî gógó ʼdĩ gõʼdá kô, tãlâ nĩ õzó kô õjílã gólâ tã ʼdî âtá ʼbá ãnî drí ʼdĩ ʼbãâ tã õnjí ʼẽlé.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More