1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 10:29

29Gbõ lé âʼdó kô tã õnjí ʼî ngá gólâ fẽlé trá pãrãndã zẽlé rî nyãzó ãnî drí tã ị̂sũ-ị̂sũ ãníkâ rî vó ró rî, nĩ nyâ kô, tãlâ nĩ õzó kô tã ị̂sũ-ị̂sũ ãnî ãzí-ãzí yí kâ ngá ʼdĩ ndrẽzó ĩyî lị̃fị́ tã õnjí ró ʼdĩ îzãâ. Ĩtí rî, gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî ãnî lãfálé sĩ âʼdô tã-drị̃ lôgõʼá kĩ, "Ãʼdô ĩtí rî, tãlâ ãʼdô ʼî ãmâ drí rĩzó tã ị̂sũ-ị̂sũ ãmâ ãzí-ãzí yí kâ ʼẽlé ĩʼdî yã?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More