1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 10:31

31Gõʼdá má âʼdô tã ãníkâ ʼdĩ drị̃ lâ lôgõʼá nõtí, tã lậvũ ʼbá kó rõô rî cé Ôvârí rî ị̂njị̃-ị̂njị̃ ĩʼdî. Âʼdó kô ngá ní drí nyãlé ngãtá mvũlị́ rî ĩʼdî, nĩ ʼbã tã ndrĩ ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ rî ãâʼdô tã gólĩyî õjílã ʼbã ʼbá Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ rî ĩʼdî.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More