1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 10:32

32Nĩ ʼê tã gólĩyî ʼẽ ʼbá õjílã ãzí ʼbãlé tã õnjí ʼẽlé Ôvârí rú rî ĩʼdî kô, ngãtá õjílã rî ʼdĩ õjílã Yúdạ̃ yí kâ ngãtá âʼdó kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼî yã rî, ngãtá õjílã rî ʼdĩ õjílã Ôvârí kâ ʼî yã rî. Tã ʼdî ʼbá yî võ lâ ʼá rî, nĩ ʼê tã gólĩyî ʼẽ ʼbá gólĩyî ʼbãlé tã lẽlé Yésũ Krístõ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî ĩʼdî.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More