1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 10:33

33Mâ rî gógó nyãányâ lâ, má rî ûjũlị́ ị̃tú vósĩ cé zãâ rĩʼá tã gólĩyî õjílã ãzí ʼbã ʼbá âʼdólé ãyĩkõ ró rî ʼẽlé ĩʼdî. Nĩ ûjũ gõʼdá kpá ʼẽlâ ĩtí. Má âʼdó kô cé ngá ʼẽ ʼbá cé ámâ nyãányâ pãlé rî ʼẽlé ĩʼdî. Má ûjũ kpá ngá gólĩyî ʼẽ ʼbá õjílã ãzí pãlé rî ʼẽlé, tãlâ Ôvârí õpâ ró gólĩyî bê tã õnjí gólĩyíkâ ʼásĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More