1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 10:4

4Gõʼdá gólĩyî mvû ĩyî kpá trá lị̃mvû ãlô gólâ Ôvârí drí âfẽlé nĩ rî ĩʼdî. Gólĩyî mvû trá lị̃mvû gólâ âfõ ʼbá únị́ ʼásĩ Ôvârí drí únị́ rî ʼdĩ ʼbãlé rĩʼá nĩlí ʼdũwạ̃ gólĩyí bê rî ĩʼdî. Nĩ ndrê drẽ, únị́ rî ʼdĩ trá nyé õzõ Yésũ Krístõ tí.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More