1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 10:5

5Gbõ lé Ôvârí rî bê nĩ rĩʼá gólĩyî pãlé gólĩyî õtírĩ rĩî nĩlí võ ãgângbêlẽ ʼdî ʼásĩ rî, ãmbá võ lâ yî, rĩrĩ gólĩyíkâ sú Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá kô. Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, Ôvârí ʼbã gólĩyî trá ôdrãlé õmã ʼálâ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More