1 Kõrínĩtõ lé ʼbá 10:7

7Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî gólĩyî lãfálé sĩ rî ĩyíkâ trá rĩʼá ôvârí ãbãrãdãgõ îrátãlé ĩʼdî. Nĩ ʼê tã õnjí gólĩyî drí ʼẽlé trá ʼdĩ gõʼdá kô. Tã rî ʼdĩ ʼá rî, tã îgĩ Ôvârí kâ âtâ tã gólĩyíkâ kĩ, "Gólĩyî êʼbê rû trá gõʼdá gólĩyî drí rĩzó vũdrị́ kãrámã nyãlé ngá gólĩyî fẽlé trá ôvârí ãbãrãdãgõ ị̂njị̃zó rî sĩ, gõʼdá kpá rĩzó õdrá lâ yî mvũlị́. Tã rî ʼdĩ vósĩ, gõʼdá õdrá ʼdĩ õcî gólĩyî trá rî, gólĩyî drí ngãzó ậndú tõlé gõʼdá rĩzó ậyị́lị́ õkó bê võ ʼdî ʼá nĩngá."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More