2 Kõrínĩtõ lé ʼbá 4:11

11Nĩ ndrê drẽ, õjílã rî lẽlâ ĩyíkâ zãâ ãmâ fũlị́ kárá, tãlâ tã lẽlẽ ãmákâ Yésũ Krístõ ʼá rî tãsĩ. Tã rî ʼdĩ âʼdô ĩtí ʼdĩ, tãlâ õjílã ãzâ ʼbá yî õndrê ró âʼdô-âʼdô Yésũ Krístõ kâ bê ãmâ rúʼbạ́ tíbê ʼẽ ʼbá drãlé nõ ʼá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More