2 Kõrínĩtõ lé ʼbá 4:15

15Ãmâ rĩʼá njãâ lâṇõ ûsúlị́, tãlâ Ôvârí õʼê ró tã tãndí ʼdĩ ʼbá yî bê ãnî drí. Gõʼdá gólâ âʼdâ pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ íyíkâ bê õjílã dũû drí rî, gõʼdá gólĩyî õʼê ãwô-ĩtí ãmbá gólâ drí. Ĩtí rî, áâʼdô Ôvârí rî rú lûyị́ʼá rõô.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More