2 Kõrínĩtõ lé ʼbá 4:16

16Gõʼdá âʼdô bê trá ĩtí rî, mã rî zãâ fĩî ậtũlị́ tã lẽlẽ Ôvârí ʼá rî tãsĩ. Mã gá vólé kô lôsĩ gólâkâ ʼẽlé. Ãmâ rúʼbạ́ ị̃nyạ́kú nõ rî âcálé mbârâkã ãkó, õzõ mã ãʼdô trá ãrãkã ró rî. Õzõ ãʼdô gbõ lé ĩtí rî, gõʼdá ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ ójâ íyíkâ trá âʼdólé mbârâkã bê kậyị̂ vósĩ cé.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More