2 Kõrínĩtõ lé ʼbá 4:18

18Nĩ ndrê drẽ, mã rí lị̃fị́ ʼbãlé nõ ngá gólĩyî õjílã drí ndrẽlé ĩyî lị̃fị́ sĩ ãngó nõ kâ rî drị̃ị̂ kô. Mã rî bê-rî lị̃fị́ ʼbãlé ngá gólĩyî ʼbũû ʼálâ õjílã drí ndrẽlé ĩyî lị̃fị́ sĩ kô rî drị̃ị̂. Mã rî tã rî ʼdĩ ʼẽlé ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ ngá gólĩyî ãmâ drí rĩʼá ndrẽlâ ãmâ lị̃fị́ sĩ ãngó nõ ʼá nõ ʼbá yî âʼdô rû ndẽʼá ndrĩ ʼwãâ ró, gõʼdá ngá gólĩyî Ôvârí kâ ãmâ drí ndrẽlé ãmâ lị̃fị́ sĩ kô ʼdĩ ʼbá yî âʼdô rĩʼá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More