2 Kõrínĩtõ lé ʼbá 4:2

2Má gâ vólé trá dó ʼdẽlé lạ́tị̂ õnjî-õnjî gólâ rĩ ʼbá ãnyĩ âjílí rî ʼásĩ. Má âdó õjílã kô. Gõʼdá ĩtí rî, má rí kpá kô úlị́ gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé trá má tị́ rî yî ôjálé. Má rî rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ ʼdĩ îmbálé tãndí ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá, gõʼdá õjílã gólĩyî tã ị̂sũ mbị̂ bê rî âʼdô nị̃ʼá lâ dódó ĩtí.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More