2 Kõrínĩtõ lé ʼbá 4:4

4Sãtánã gólâ âʼdó ʼbá ĩʼdî kúmú õjílã ãngó nõ drị̃ị̂ nõ kâ ró rî âdô gólĩyî trá, gõʼdá gólĩyî drí âʼdózó õzõ õjílã gólĩyî lị̃fị́ lâ yî drí ậsị̃lị́ trá rî yí kâtí. Ĩtí rî, gõʼdá gólĩyî îcá kô tã âtî-âtî tãndí Yésũ tãsĩ nõ ndrẽlé dódó, Yésũ Krístõ âʼdó ʼbá nyé õzõ Ôvârí kâtí rî.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More