2 Kõrínĩtõ lé ʼbá 4:6

6Sị́sị́ rî, Ôvârí drí tã âtázó kĩ, "Áâʼdô ngá îʼĩʼá ị́nị́rị́kúwạ́ ʼá, võ îʼĩlí ngbángbá." Ôvârí rî nyãányâ ʼbã ngá îʼĩ íyíkâ nĩ rĩʼá võ îʼĩlí ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ ʼá, tãlâ mã ũnị̃ ró ãmbã íyíkâ tíbê ãmâ drí ndrẽlé Yésũ Krístõ rî nị̃lị́ ʼá rî.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More