2 Kõrínĩtõ lé ʼbá 4:8

8Lâṇõ ãmbá rî trá rĩʼá ãmâ ʼẽlé ị̃tú vósĩ cé, gõʼdá gbõ lé ĩtí rî, lâṇõ rî gógó ʼdĩ pẽé ãmâ kô. Kậyị̂ ãzâ ʼbá yî sĩ rî, mã nị̃ị́ tã mbị̂ ãmâ drí ʼẽʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî kô, gõʼdá ĩtí rî, tã nị̃ ãkõ ãmákâ ʼdĩ ʼbãá ãmâ kô tã ị̂sũlị́ kĩ, ãmâ trá ʼẽʼá drãlé.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More