Ị́bũrũ 10:12

12Gõʼdá Yésũ Krístõ tã êdé ʼbá ró ãmâ lãfálé ʼá Ôvârí bê õzõ drị̃-ʼbá ngá lị̃ kâ rî kâtí rî, fẽ íyî nyãányâ trá drãlé ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí tã õnjí tãsĩ. Gõʼdá ngá fẽfẽ rî ʼdĩ îcâ trá tã õnjí ãmákâ trõlé vólé zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. ʼDĩî vósĩ rî, gólâ rî trá vũdrị́ ʼbũû ʼálâ Ôvârí rî drị́-ágó drị̃ lésĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More