Ị́bũrũ 10:14

14Rĩʼá ĩtí, tãlâ Yésũ fẽ íyî nyãányâ bê drãlé ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí tãlâ tã õnjí tãsĩ rî, gólâ îcâ trá õjílã íyíkâ pãlé tã õnjí gólĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ, ãʼdô ró bê gólĩyî drí âʼdózó bê járáʼbítí mbị̂mbị̂ ró Ôvârí lị̃fị́ rĩlí zãâ ĩtí gbạ́dú.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More