Ị́bũrũ 10:2

2Tíkó õzõ ngá fẽfẽ kõrõnyã ʼdî ʼbá yî sĩ rî ĩîcâ fí trá õjílã ʼbãlé âʼdólé járáʼbítí ngbángbá ró tã õnjí gólĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ rî, ĩtí rî, tíkó îcá kô drílĩyî ânĩzó kpá óʼdí kõrõnyã bê lị̃lị́ ândálé ândâ fẽlé Ôvârí drí tã õnjí ĩyíkâ rî tãsĩ. Tíkó gólĩyî âʼdô îcáʼá ngá fẽfẽ ʼdî ʼbá yî fẽfẽ lâ âyélé.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More