Ị́bũrũ 10:22

22ʼDõvó mã nĩ Ôvârí ngálâ tã lẽlẽ gólâ ʼá zãâ bạ̃dị̃ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô rî sĩ. Ĩtí rî, tã ị̂sũ ãmákâ rî ãâʼdô kô rị̃ rị̃, tãlâ Yésũ jĩ ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ trá ngbángbá ngá lậnjị̃-lậnjị̃ tã õnjí ãmákâ rî kâ rî ʼbá yî ʼásĩ. Gõʼdá gólâ jĩ ãmâ rúʼbạ́ trá ndrĩ âʼdólé ngbángbá tã õnjí ʼásĩ lị̃mvû tãndí sĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More