Ị́bũrũ 10:23

23ʼDõvó mã njû kílíkpâ ró tã gólĩyî ãmâ drí tã lẽzó trá ʼá lâ Yésũ rî tãsĩ rî rú pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ tã ị̂sũ ãmákâ jã ãkó, ʼdõvó mã rî lị̃fị́ ʼbãʼbã sĩ Yésũ drị̃ị̂, nyé õzõ ãmâ drí âtálé rĩʼá ʼẽlâ rî kâtí, tãlâ mã nị̃ trá kĩ, Ôvârí ãâʼdô pạ̃tị́ị̃ kárá tã gólĩyî gólâ drí tã lâ ʼbãlé trá ʼẽlé rî ʼẽʼá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More