Ị́bũrũ 10:25

25ʼDõvó ĩtí rî, mã rî rĩʼá zãâ rû êʼbélé kpãkã ãlô võ ãlô ʼá Ôvârí rî lûyị́lị́. ʼDõvó ãlô ãmâ ʼásĩ rî õrî kô pêtrê ró cú ĩtí rû êʼbé ãkó võ ãlô ʼá, õzõ õjílã ũrûkậ ʼbá yî drí rĩʼá ʼẽlâ rî kâtí. ʼDõvó mã rî bê-rî mbârâkã sõsõ sĩ ãmâ ʼá ãmâ vó ʼásĩ lậvũlị́ kôrô tã tãndí gólĩyî ãmâ drí ʼẽlé ngbãângbânõ rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ, tãlâ kậyị̂ gólâ Kúmú Yésũ drí âgõzó rî trá ʼẽʼá âcálé.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More