Ị́bũrũ 10:28

28Õzõ õjílã ãzâ õʼê tã õnjí trá âʼdô tã ʼbãʼbã gólĩyî Ôvârí kâ âfẽlé kôrô Músạ̃ sĩ rî vó ró rî, ĩtí rî, õzõ lị̃fị́ drị̃ ʼbá ãʼdô trá cé rị̃ ngãtá nâ tã âʼdálé kĩ, pạ̃tị́ị̃ õjílã ʼdî õʼê tã õnjí ʼdĩ trá rî, ʼdĩî îcâ trá tã kĩ ʼbá drí tã kĩzó gólâ rú. Ĩtí rî, úfû gólâ trá ĩtí lâ ʼdĩ kâtí cú ĩtí lạ́tị̂ drílâ íyî pãzó lâṇõ ʼdî ʼásĩ rî ãkó.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More