Ị́bũrũ 10:30

30Nĩ ndrê drẽ, mã nị̃ trá kĩ, Ôvârí ĩʼdî gólâ tã âtá ʼbá kĩ nĩ rî, "Mâ ĩʼdî rĩʼá lâṇõ fẽ ʼbá ʼî õjílã gólâ tã õnjí ʼẽ ʼbá rî drí rî. Má âʼdô tã ʼẽʼá gólâ rú, âʼdô tã õnjí gólâkâ ʼẽlé trá rî ʼbá yî vó ró. Mâ Ôvârí Yãkóvã âʼdô tã õjílã ámákâ rî ʼbá yí kâ kĩʼá nĩ." Tã ʼBãʼbã Ândâ 32.35-36

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More