Ị́bũrũ 10:36

36ʼDõvó nĩ rî zãâ fĩî ậtũ-ậtũ sĩ tã lẽlé Ôvârí ʼá ĩtí, ãʼdô ró bê ãnî drí rĩzó kárá, rĩʼá tã gólĩyî Ôvârí drí lẽlé ãnî drí ʼẽlé rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. Õzõ nĩ õʼê trá ĩtí rî, ʼdĩî gõʼdá ãnî drí fí tã tãndí ndrĩ gólĩyî Ôvârí drí tã lâ yî ʼbãlé trá âfẽlé ãnî drí rî ʼbá yî ûsúzó.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More