Ị́bũrũ 10:5

5Ĩtí Yésũ Krístõ ânĩ bê rĩlí ãngó nõ ʼá rî, gólâ âtâ tã trá kĩ nĩ rî, "Ôvârí, ní lẽé tã kô õjílã drí kõrõnyã yî gõʼdá ngá ãzâ ʼbá yî õzõ ngá fẽfẽ kâtí rî ʼbá yí bê fẽlé ní drí ánî ʼbãlé tã õnjí gólĩyíkâ âyélé. Tã ʼdî ʼbá yî sú ní rú kô. Gõʼdá ní âfẽ bê-rî rúʼbạ́ ĩʼdî má drí rĩzó ʼá lâ, má drí drãzó ngá fẽfẽ ró ní drí tã õnjí õjílã kâ tãsĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More