Ị́bũrũ 10:7

7Gõʼdá má lôgõ tã ʼdî drị̃ lâ trá kĩ, 'Ní ndrê drẽ, Ôvârí, mâ rĩʼá nõ. Má ânĩ trá rĩlí njãâ tã gólĩyî ní drí lẽlé rî ʼbá yî ʼẽlé õjílã pãzó, âʼdô tã gólĩyî îgĩlí trá ámâ tãsĩ búkũ áníkâ rî ʼá rî vó ró.' " Lôngó 40.6-8

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More