Ị́bũrũ 10:9

9ʼDĩî vósĩ rî, Yésũ drí tã âtázó kpá kĩ, "Ôvârí, mâ bê rĩʼá nõ, má ânĩ trá tã gólĩyî ní drí ámâ lẽzó ʼẽlâ rî ʼẽlé." Gõʼdá úlị́ rî ʼdĩ ʼbá yî âʼdâ tã kĩ nĩ rî, Ôvârí ndẽ tã sị́sị́ íyíkâ kõrõnyã ûlị̂ kâ tã õnjí tãsĩ rî trá, ãʼdô ró bê yí drí îcázó gõʼdá tã óʼdí ʼẽlé ĩʼdî õjílã pãzó tã õnjí ʼásĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More