Yõwánĩ 7:1

1Gõʼdá Yésũ drẽ rĩʼá Gãlĩláyã ʼálâ rî, drílâ nĩzó lậmú bê õjílã lị̃fị́ îmbá bê jạ̃rị́bạ̃ Gãlĩláyã kâ ʼásĩ. Gólâ lẽé kô cãlé Yũdạ́yạ̃ ʼálâ õjílã lị̃fị́ îmbálé, tãlâ drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ Yẽrõsãlémã ʼálâ rî lẽ trá gólâ rî fũlị́.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1263 Languages.

Learn More